Turneringer

Damedager

Damedagene i 2017 arrangeres på onsdager med normal start k. 17:00. Tidspunktet er valgt for at de som er i jobb skal få anledning til å spille. Vi har prøvd å legge opp til et variert program med forskjellige spilleformer. Det er lagt vekt på at vi skal ha flere lagkonkurranser slik at vi blir bedre kjent og samtidig ufarliggjøre ordet "turnering".  Vi ønsker at alle turneringene som hovedregel skal ha påmelding i GolfBox, men det er også fullt mulig å sende en epost til damekomiteens leder, Kate Mathisen, eller også få dette gjort i proshop.

Dato Spilleform Start-tid/ utslagssted Påmeldingsfrist  Startavgift
22.4.17 Bli-kjent-lunsj. Hellagården 13:00 17.4.17 Ingen
10.5.17 Scramble **) 4-manns 9 hull avsluttes med
Kake, kaffe og premiering på glassterrassen etter spill
17:00 /
42
8.5.17 Ingen
24.5.17 Stableford **) – 9 hull som avsluttes med puttekonkurranse 17:00  /
42
22.5.17 Ingen
31.5.17 Sramble *) – 3-manns 9 hull avsluttes på glassterrassen med en liten matbit. Premieutdeling for turneringene i mai. Månedens golfer kåres 17:00 /
42
29.5.17 Kr 200,-
7.6.17 Stableford **) – 18 hull, avsluttes med kake og kaffe på terrassen 17:00 /
42
5.06.17 Ingen
14.6.17 Eclectic ***) dag 1, 9 eller 18 hull, kake og kaffe på terrassen etter 9 hull. De som bare vil gå 9 hull, starter på hull 10. 17:00 /
46
12.06.17 Ingen
21.6.17 Eclectic ***) dag 2, 9 eller 18 hull. De som vil gå 9 hull, starter på hull 10 17:00 /
46
19.6.17 Ingen
28.6.17 Sommeravslutning – 2 manns Scramble *) 9 hull. Avsluttes med pølser på grillen, premieutdeling for juni og kåring av månedens golfer. 17:00 /
46
26.6.17 Kr. 150,-
2.8.17 Stableford **) – 18 hull, avsluttes med kake og kaffe på terrassen 17:00 /
46
31.7.17 Ingen
9.8.17 Slag-golf ****) 18 hull, avsluttes med kake og kaffe på terrassen 17:00 /
42
7.8.17 Ingen
16.8.17 Scramble *) – 2-manns, avsluttes med kake og kaffe på terrassen 17:00 /
46
14.8.17 Ingen
23.8.17 Stableford **) 9 eller 18 hull, avsluttes med kake og kaffe på terrassen 17:00 /
46
21.8.17 Ingen
30.8.17 Slag-golf ****) med 4 køller og 1 putter som avsluttes med en liten matbit, premieutdeling og kåring av månedens golfer. 17:00 /
32
28.8.17 Kr. 200,-
6.9.17 Stableford **) 9 hull som avsluttes med kake og kaffe på terrassen. 17:00 /
32
4.9.17 Ingen
23.9.17 NB! Avslutningsfest Scramble *) 2-manns som avsluttes med fest med mat, masse premier og kåringer for 2017-sesongen. 11:10 /
46
21.9.17 Kr. 200,- + 1 flaske vin
 
*) Scramble: Hvert lag består av 2, 3 eller 4 spillere (se oppsett). Alle spillere slår ut fra oppsatt utslagssted. Laget velger deretter den best plasserte ballen. Deretter dropper spillerne i valgfri rekkefølge innen en køllelengde fra den best plasserte ballen og slår sinne slag. På greenen plasseres ballene på samme punkt som den valgte ballen. Alle hull hulles ut.
**) Stableford Alle spiller sin egen ball, plukker opp ballen når man ikke kan få noen poeng.
Der det i tillegg er puttekonkurranse, noteres alle putter på scorekortet.
***) Eclectic Alle spiller sin egen ball og noterer sin score for hvert hull. Ballen plukkes opp når man ikke kan få poeng. Scorekortet leveres etter endt spill.
Ved dag 2 deles scorekortet ut igjen og man noterer sin score på nytt. Det beste resultatet på hvert enkelt hull av de 2 rundene teller for konkurransens samlede resultat. Scorekortet leveres og GolfBox regner ut det beste resultatet for hvert hull.
**** Slag-golf Dette er en forenklet form for slagkonkurranse. Alle spillere får spille maksimalt fire (4) slag mer enn hullets par. Har spilleren ikke hullet ut etter disse slag, plukkes ballen opp og scoren noteres til hullets par + fem (5).
Månedens golfer Månedens golfer er gjennomsnitt av de individuelle rundene hver mnd.
Terminliste damedager 2017